Jak nakupovat

Specializovaná realitní kancelář ALEXANDRIA REAL zajišťuje kompletní služby související s nákupem nemovitosti v zahraničí. Nabízíme k prodeji reality v Chorvatsku, Řecku, Španělsku, Rakousku i nemovitosti na Floridě. Zařídíme veškeré nutné formality, které předchází samotné koupi reality v zahraničí, a jsem rovněž schopni zajistit firmu, která bude spravovat Vaší zahraniční nemovitost nebo se postará o její pronájem. Ať už Vás láká vila u moře, byt na pobřeží nebo apartmán na horách, neváhejte si vybrat na stránkách www.alexandriareal.cz.

POSTUP KOUPĚ NEMOVITOSTI VE ŠPANĚLSKU

Koupě španělské nemovitosti je v souladu s právním řádem Španělska, který je od naší legislativy odlišný. Převod reality ve Španělsku zařizuje a provádí notář, proto právní postup, na rozdíl od České republiky, není tak složitý.

Právnické i fyzické osoby z České republiky mohou kupovat nemovitosti ve Španělsku přímo do svého vlastnictví.

Zájemce o koupi španělské reality obvykle kupuje nemovitost prostřednictvím realitní kanceláře a zpravidla za účasti svého právního zástupce i právního zástupce prodávajícího. Doporučená je rovněž účast soudního tlumočníka.

Zájemce o koupi po výběru zahraniční nemovitosti složí rezervační poplatek, který bývá několik tisíc EUR. Případně jako rezervační poplatek zaplatí první splátku kupní ceny španělské nemovitosti, která se obvykle pohybuje mezi 5 – 10% kupní ceny. Pokud by prodávající odstoupil od smlouvy, je povinen zaplatit smluvní pokutu, která činí dvojnásobek složené zálohy. Kupujícímu v případě odstoupení od smlouvy propadá složená záloha.

U dokončené reality se uzavírá kupní smlouva, v případě nákupu rozestavěné nemovitosti se uzavírá smlouva o smlouvě budoucí.

Jedinou legislativní povinností spojenou s koupí reality ve Španělsku je získání daňového identifikačního čísla N.I.E. S tímto číslem se majitelé nemovitostí registrují do registru nemovitostí. Platbu kupní ceny nemovitosti je možné provést jedině přes účet banky ve Španělsku, proto je nutné si před samotnou koupí založit účet ve španělské bance.

Kupní smlouvu sestavuje státní notář a jedná se tedy o notářský zápis o vlastnictví nemovitosti (Escritura de compraventa), notář ručí za pravdivost veškerých údajů ve smlouvě. Před samotným podpisem tohoto notářského zápisu je nemovitost zablokována na katastru nemovitostí, tím s ní již nemůže být nakládáno. Bezprostředně po podpisu Escritury podá notář žádost na španělském finančním úřadu a obdoby katastru nemovitostí ve Španělsku o registraci nového majitele. V katastru je změna majitele zapsána obvykle v lhůtě 4 – 6 měsíců. Ihned po podpisu Escritury se nemovitost stává majetkem kupujícího, ten s ní od tohoto okamžiku může volně nakládat. Dokladem o vlastnictví je tzv. Escritura de compraventa. Úhradu daní a poplatků za vklad souvisejících s převodem nemovitosti zařizuje notářství, kupující je u notáře hradí v hotovosti nebo šekem.

Zajímáte se o koupi reality ve Španělsku? Nabízíme ke koupi španělské vily u moře, vily na golfovém hřišti, starší reality i novostavby. Podívejte se na naší aktuální nabídku španělských nemovitostí.